Mimosastraat 1 6026 VG Maarheeze

Mimosastraat 1 6026 VG Maarheeze

Dit item is verlopen op 04-10-2017.

Bouwen Carport, OV 20172163, ingekomen op 15-9-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.