Midbuulweg 8 6021 AA Budel

Midbuulweg 8 6021 AA Budel

Dit item is verlopen op 10-04-2019.

Herbouwen woonhuis, dossiernr. OV 19043, ingekomen op 25-3-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.