Mgr. Zwijsenlaan ong. (BDL C 2088) 6021 XE en 6021 XG Budel

Mgr. Zwijsenlaan ong. (BDL C 2088) 6021 XE en 6021 XG Budel

Dit item is verlopen op 12-07-2017.

Kandelaberen van 12 platanen  Van de kronen wordt 35-40% ingenomen. OV 20172123, ingekomen op 26-6-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.