Meemortel ong. Budel (BDL K 1127)

Meemortel ong. Budel (BDL K 1127)

Dit item is verlopen op 09-10-2019.

nieuwbouw woning met bijgebouw, dossiernr. OV 19155, ingekomen op 20-9-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.