Meemortel ong 6021 Budel

Meemortel ong 6021 Budel

Dit item is verlopen op 14-08-2019.

Tijdelijk plaatsen woonunit, dossiernr. OV 19134, ingekomen op 31-7-2019.

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.