Meemortel 7 6021 AD Budel

Meemortel 7 6021 AD Budel

Dit item is verlopen op 16-08-2017.

Nieuwbouw woonhuis, OV 20172146, ingekomen op 1-8-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.