Meemortel 50 6021 AG Budel

Meemortel 50 6021 AG Budel

Dit item is verlopen op 05-06-2019.

Aanpassen/uitbreiden woonhuis, dossiernr. OV 19077, ingekomen op 16-5-2019

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.