Meemortel 50 6021 AG Budel

Meemortel 50 6021 AG Budel

Dit item is verlopen op 05-06-2019.

Plaatsen woonunit voor tijdelijke bewoning, dossiernr. OV 19076, ingekomen op 16-5-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.