Meemortel 45 6021 AD Budel

Meemortel 45 6021 AD Budel

Dit item is verlopen op 19-10-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 18-11-2016
Einde bezwaartermijn: 18-11-2016
Datum beschikking: 05-10-2016

Bouwen woonhuis, OV 20162122

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde omgevingsvergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de vergunning aan aanvrager is verzonden. Een van rechtswege verleende vergunning, treedt niet eerder in werking dan na afloop van de bezwarentermijn, of nadat er op bezwaar is beslist.