Meemortel 17 6021 AD Budel

Meemortel 17 6021 AD Budel

Dit item is verlopen op 12-04-2017.

Aanleg overdekt zwembad, OV 20172061, ingekomen op 24-03-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.