Mathijsenstraat Budel (kadastraal BDL F 4226 en F 4424)

Mathijsenstraat Budel (kadastraal BDL F 4226 en F 4424)

Dit item is verlopen op 17-05-2017.

Verbouwen en nieuwbouw De Borgh, OV 20172092, ingekomen op 1-5-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.