Markt 28 6021 CE Budel

Markt 28 6021 CE Budel

Dit item is verlopen op 03-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 27-07-2019
Einde bezwaartermijn: 27-07-2019
Datum beschikking: 14-06-2019

Plaatsen informatieplaquette, dossiernr. OV 19081

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.