Markt 28 6021 CE Budel

Markt 28 6021 CE Budel

Dit item is verlopen op 05-06-2019.

Plaatsen informatieplaquette, dossiernr. OV 19081, ingekomen op 17-5-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.