Machtiging opvragen van politie-, justitiële en strafvorderlijke gegevens

Machtiging opvragen van politie-, justitiële en strafvorderlijke gegevens

Dit item is verlopen op 10-07-2019.

Op 30 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de gemeentesecretaris van de gemeente Cranendonck en de manager van de Gemeenschappelijke Regeling A2-Samenwerking (GRSA2) te machtigen voor het opvragen van inlichtingen bij de Justitiële Informatiedienst en de politie. Met de bevoegdheid tot het verder machtigen van onder hen werkzame afdelingshoofden en medewerkers.

In de Wet politiegegevens en het daarbij behorende Besluit politiegegevens is geregeld dat het college en de burgemeester in bepaalde gevallen politiegegevens kunnen opvragen. In de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en het daarbij behorende Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens is verder geregeld dat het college en de burgemeester in bepaalde gevallen justitiële en strafvorderlijke gegevens kunnen opvragen. Het opvragen van deze gegevens bij de politie en Justitiële Informatiedienst is onderdeel van de Bibob-toets.

Voor meer informatie over de machtigingen kunt u terecht bij de heer M. Driessen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0495-431222 of per e-mail via m.driessen@cranendonck.nl.