Loozerdijk 10 6023 AA Budel-Schoot

Loozerdijk 10 6023 AA Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 18-01-2017.

Verbouwen woonboerderij, OV 20162185, ingekomen op 22-12-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.