Liedekerkestraat 138 6024 AK Budel-Dorplein

Liedekerkestraat 138 6024 AK Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 17-05-2017.

Bouwen bijgebouw, OV 20172083, ingekomen op 25-4-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.