Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Kwaliteitsrichtlijn Cranendonck e.o. - Soerendonk

Kwaliteitsrichtlijn Cranendonck e.o. - Soerendonk

Op 4 februari 2020 heeft de gemeenteraad van Cranendonck de ‘Kwaliteitsrichtlijn Cranendonck e.o. - Soerendonk’ als beeldkwaliteitplan (BKP) voor het gehele projectgebied van de Baronie van Cranendonck vastgesteld. Dit als onderdeel van het geldende welstandbeleid van de gemeente, genaamd Welstandnota gemeente Cranendonck.

Een BKP doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het BKP betrekking op heeft. Het BKP wordt na vaststelling onderdeel van de welstandsnota van de gemeente Cranendonck.

Gebied en gevolg
De gebiedsontwikkeling Baronie van Cranendonck betreft een duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij het gebied vanuit een coöperatieve gedachten ontwikkeld wordt vanuit het concept Vitaliteit. Het BKP geeft inzicht in de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en directe omgeving. Het betreft een aanvullend onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota en zal worden gebruikt bij de toetsing en beoordeling van initiatieven zoals bouw en inrichtingsplannen.

Inzage
Het BKP ligt vanaf 29 juni 2020 zes weken ter inzage. U kunt het plan inzien bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer 14-0495. Het plan is tevens te raadplegen via de website: www.cranendonck.nl/baronie

Beroep
Het is niet mogelijk beroep in te stellen tegen het door de gemeenteraad vastgesteld BKP.