Kuilenweg 4 6028 RW Gastel

Kuilenweg 4 6028 RW Gastel

Dit item is verlopen op 05-06-2019.

Aanbouw slaapkamer en tuinkamer, dossiernr. OV 19084, ingekomen op 21-5-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.