Kluisweg 5 6028 RA Gastel

Kluisweg 5 6028 RA Gastel

Dit item is verlopen op 06-12-2017.

Bouwen carport, OV 20172199, ingekomen op 22-11-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.