Kluisweg 17 6028 RA Gastel

Kluisweg 17 6028 RA Gastel

Dit item is verlopen op 08-11-2017.

Bouwen loods, OV 20172184, ingekomen op 2510-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.