Klein-Schoot 39 6023 RB Budel-Schoot

Klein-Schoot 39 6023 RB Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 22-06-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 29-07-2016
Einde bezwaartermijn: 29-07-2016
Datum beschikking: 30-05-2016

Veranderen van dieraantallen, OV 20152055

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.