Keunenhoek 31 6021 CW Budel

Keunenhoek 31 6021 CW Budel

Dit item is verlopen op 04-04-2018.

Renovatie schuren, dossiernr: OV 18036, ingekomen op 16-3-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.