Kerkstraat 20 6026 RV Maarheeze

Kerkstraat 20 6026 RV Maarheeze

Dit item is verlopen op 24-02-2016.

Handel in strijd met de regels, pastorie verhuren als burgerwoning, OV-20162017, ontvangen op 31-1-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.