Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Kennisgeving wijzigingsplan Grootschoterweg 143-145 in voorbereiding

Kennisgeving wijzigingsplan Grootschoterweg 143-145 in voorbereiding

Dit item is verlopen op 18-04-2020.

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het wijzigingsplan Grootschoterweg 143-145 te Budel Schoot in voorbereiding is. Het betreft het slopen van een loods en het realiseren van 6 studio/appartementen en een extra appartement in het voormalige winkelpand.

Procedure
Deze kennisgeving betreft een vooraankondiging waarop niet kan worden gereageerd. Ook liggen nog geen stukken ter inzage. Reacties kunnen te zijner tijd worden uitgebracht in het kader van het ontwerp wijzigingsplan. De kennisgeving van de ter inzage legging hiervan wordt gepubliceerd in de Staatscourant, de Grenskoerier en op de website van de gemeente Cranendonck. In die kennisgevingen wordt ook aangegeven door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.