In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet “Herinrichting Oude Strijper Aa” etc.

Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet “Herinrichting Oude Strijper Aa” etc.

Dit item is verlopen op 30-08-2019.

Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet “Herinrichting Oude Strijper Aa”, ontwerp-inpassingsplan “Herinrichting Oude Strijper Aa ”, inclusief m.e.r.-beoordeling en ontwerpontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming).

In samenwerking met de provincie neemt het waterschap De Dommel in het gebied de “Oude Strijper Aa” het voortouw bij de voorbereiding van de uitvoering van de PAS- herstelmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.

Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 11 juni 2019 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld. In overleg met de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende heeft de provincie voor een gedeelte van het projectgebied een inpassingsplan opgesteld, dat op 2 juli 2019 door Gedeputeerde Staten in ontwerp is vastgesteld.

Lees de complete Kennisgeving