Kennisgeving bestemmingsplannen in voorbereiding

Kennisgeving bestemmingsplannen in voorbereiding

Dit item is verlopen op 14-05-2021.

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken bekend dat de volgende bestemmingsplannen in voorbereiding zijn:

 • Broekkant 37, Budel: realisatie van één Ruimte voor Ruimte woning en het slopen van de bestaande kippenstal.
 • Heuvel 12, Budel-Schoot: transitie van Agrarisch naar Wonen en sanering van de intensieve veehouderij.
 • Meemortel/De Populier Zuid, Budel: realisatie van drie woningen.
 • Boschdijkdwarsstraat 12b, Budel: transitie van Bedrijf naar Wonen en Agrarisch, waarbij één woning wordt gerealiseerd.
 • Blake Beemd 6, Soerendonk: transitie van Agrarisch perceel naar Wonen met aanduiding Recreatie.
 • Grote Bleek 11, Maarheeze: transitie van Agrarisch perceel naar Bedrijf.
 • Keunenhoek 33, Budel: transitie van Agrarisch perceel naar Wonen.
 • Midbuulweg 8, Budel: realisatie van een woning.
 • Rummeling 7, Maarheeze: transitie van Agrarisch naar Recreatie.
 • Hoek Grootschoterweg – Pater Ullingsstraat, Budel-Schoot: realisatie van maximaal 10 appartementen en 11 grondgebonden woningen.
 • Hoogstraat 11, Gastel: transitie van Agrarisch bedrijf naar Wonen en Agrarisch met waarden-1.
 • Stationsstraat 22-24/Kijkakkers: realisatie van twee woningen

Procedure

De plannen zijn nog in de fase van planvoorbereiding. Daarom is er nog geen gelegenheid om te reageren. Ook liggen er nog geen stukken ter inzage. Op het moment dat het bestemmingplan ter inzage wordt gelegd, plaatsen we daarvan een kennisgeving in de Staatscourant, HAC Weekblad en op de website van de gemeente Cranendonck. Daarin leest u ook door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden.

Zo weet u ervan!

Automatisch alle berichten over uw buurt ontvangen? Meld u aan bij de gratis attenderingsservice van de overheid/