In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Kennisgeving bestemmingsplan De Hoge weg ong. in Maarheeze in voorbereiding

Kennisgeving bestemmingsplan De Hoge weg ong. in Maarheeze in voorbereiding

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het volgende bestemmingsplan in voorbereiding is: De Hoge weg ong. in Maarheeze. Het doel is om drie woningen te realiseren aan De Hoge Weg ong. in Maarheeze op het perceel MHZ E 698.

Procedure

Deze kennisgeving betreft een vooraankondiging waarop niet kan worden gereageerd. Ook liggen er nog geen stukken ter inzage. Reacties kunnen te zijner tijd worden uitgebracht in het kader van het  ontwerp bestemmingsplan. De kennisgeving van de ter inzage legging hiervan wordt gepubliceerd in de Staatscourant, HAC Weekblad en op de website van de gemeente Cranendonck. In die kennisgevingen wordt ook aangegeven door wie, wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden. Onafhankelijk instanties zijn in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.