Kalberg 1d 6026 RD Maarheeze

Kalberg 1d 6026 RD Maarheeze

Dit item is verlopen op 21-06-2017.

Bouwen overkapping, OV 20172113, ingekomen op 01-06-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.