Kadastraal MHZ F223, MHZ F258, MHZ F263, MHZ F271, MHZ F217, MHZ F148

Kadastraal MHZ F223, MHZ F258, MHZ F263, MHZ F271, MHZ F217, MHZ F148

Dit item is verlopen op 19-04-2017.

Grond afvoeren t.b.v. natuur, OV 20172070, ingekomen op 31-03-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.