Johan van Seggelenstraat 28 6023 CK Budel-Schoot

Johan van Seggelenstraat 28 6023 CK Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 01-06-2016.

Kappen van 4 bomen, OV 20162061

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.