Jan van Schoonvorststraat 2 6021 BP Budel

Jan van Schoonvorststraat 2 6021 BP Budel

Dit item is verlopen op 29-11-2017.

Aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik, OV 20172197, ingekomen op 16-11-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.