Instraat 1b 6021 AC Budel

Instraat 1b 6021 AC Budel

Dit item is verlopen op 29-03-2017.

Wijziging bestemming, OV 20172056, ingekomen op 14-3-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.