Hugten 12 6026 RG Maarheeze

Hugten 12 6026 RG Maarheeze

Dit item is verlopen op 02-03-2016.

Veranderen dierbezetting, OV 20140082, 16-12-2014

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.