Hoofdstraat 80 6024AA Budel-Dorplein

Hoofdstraat 80 6024AA Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 06-06-2019.

Cantine Theater Dorplein, APV/BW 19181

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De stukken liggen niet ter inzage. De aanvraag is in behandeling genomen. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt 8 weken en kan worden verlengd met 8 weken.