Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Hoofdstraat 80 6024 AA Budel-Dorplein

Hoofdstraat 80 6024 AA Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 04-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 04-07-2019
Einde bezwaartermijn: 04-07-2019
Datum beschikking: 22-05-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck is voornemens een Drank- en Horecawet vergunning te verlenen tot het uitoefenen van het horecabedrijf (art. 3 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aan:

  • Horecagelegenheid:           Cantine Theater Dorplein
  • Locatie:                               Hoofdstraat 80  6024 AA  Budel-Dorplein

Zienswijzen tegen het bovenstaande voornemen tot verlening kunt u vanaf 22 mei 2019 tot 4 juli 2019, indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.