Hoofdstraat 80 6024 AA Budel-Dorplein

Hoofdstraat 80 6024 AA Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 04-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 04-07-2019
Einde bezwaartermijn: 04-07-2019
Datum beschikking: 22-05-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck is voornemens een Drank- en Horecawet vergunning te verlenen tot het uitoefenen van het horecabedrijf (art. 3 van de Drank- en Horecawet) bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, aan:

  • Horecagelegenheid:           Cantine Theater Dorplein
  • Locatie:                               Hoofdstraat 80  6024 AA  Budel-Dorplein

Zienswijzen tegen het bovenstaande voornemen tot verlening kunt u vanaf 22 mei 2019 tot 4 juli 2019, indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.