Hoofdstraat 101 6024 AA Budel-Dorplein

Hoofdstraat 101 6024 AA Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 12-04-2017.

Verbouwen garage i.v.m. mantelzorgwoning, OV 20172065, ingekomen op 27-03-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.