Hoevestraat 7 6028 RG Gastel

Hoevestraat 7 6028 RG Gastel

Dit item is verlopen op 16-01-2019.

Burgemeesters en wethouders van de Gemeente Cranendonck maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen.

Herbouw woonhuis, dossiernr. OV 18148

Tegen dit verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.