Hoekstraat 25a 3950 Bocholt België

Hoekstraat 25a 3950 Bocholt België

Zaaknummer: 1142911, 17 december 2019

Omgevingsvergunning met mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten:

Veranderen van een vergunde pluimveehouderij aan Hoekstraat 25a te Bocholt.

In het kader van het openbaar onderzoek kan eenieder de ingediende aanvraag, met bijlagen, op het gemeentebestuur van BOCHOLT inkijken en eventuele bezwaren kenbaar maken.

Gemeente Bocholt, Dorpsstraat 16 Bocholt, tel. +32 89 20 19 18