Heuvel ong.(22) Soerendonk ( Kadastraal MHZ G1081, G1308, G1313)

Heuvel ong.(22) Soerendonk ( Kadastraal MHZ G1081, G1308, G1313)

Dit item is verlopen op 01-03-2017.

Bouwen 3 woningen, OV 20172033, ingekomen op 11-2-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.