Heuvel ong. Soerendonk kadastraal 3385 B

Heuvel ong. Soerendonk kadastraal 3385 B

Dit item is verlopen op 14-08-2019.

Oprichten nieuw woonhuis, dossiernr. OV 19133, ingekomen op 26-7-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.