Heuvel 22 6027 PP Soerendonk

Heuvel 22 6027 PP Soerendonk

Dit item is verlopen op 26-10-2016.

Kappen boom, OV 20162132, 12-10-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.