Heuvel 21c 6027 PN Soerendonk

Heuvel 21c 6027 PN Soerendonk

Dit item is verlopen op 22-05-2019.

Bouwen woonhuis, dossiernr. OV 19069, ingekomen op 6-5-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.