Heuvel 21 6023 RA Budel-Schoot

Heuvel 21 6023 RA Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 19-09-2018.

Herbouwen opslagloods, dossiernr. OV 18119, ingekomen op 31-08-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.