Het Laar 19a 6026 RX Maarheeze

Het Laar 19a 6026 RX Maarheeze

Dit item is verlopen op 06-12-2017.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 23-12-2017
Einde bezwaartermijn: 23-12-2017
Datum beschikking: 10-11-2017

Milieuneutraal veranderen inrichting, OV 20172198, ingekomen op 26-10-2017 (aanvraag buiten behandeling gelaten)

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.