Hermelijnstraat 16 6026 WB Maarheeze

Hermelijnstraat 16 6026 WB Maarheeze

Dit item is verlopen op 17-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 28-03-2016

Bouwen bouwwerk, OV-20162016, ontvangen op 01-02-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.