Herenstraat 1 6021 GR Budel

Herenstraat 1 6021 GR Budel

Dit item is verlopen op 27-03-2019.

Vernieuwen en verhogen van het dak en het plaatsen van dakkapellen, dossiernr. OV 19037, ingekomen op 12-3-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.