Heistraat 6 6028 RE Gastel

Heistraat 6 6028 RE Gastel

Dit item is verlopen op 07-11-2018.

Verbouwing woonhuis, dossiernr. OV 18145, ingekomen op 24-10-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.