Heikantstraat ong. Budel (Kadastraal BDL L 934)

Heikantstraat ong. Budel (Kadastraal BDL L 934)

Dit item is verlopen op 24-04-2019.

Vaststellen van de situatie ter plaatse aan de hand van proefsleuven, dossiernr. OV 19049, ingekomen op 8-4-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.