Heesakkerweg 14a 6021 HZ Budel

Heesakkerweg 14a 6021 HZ Budel

Dit item is verlopen op 06-09-2017.

Aanleggen uitrit, OV 20172153, ingekomen op 19-8-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.