Havenweg ong. ( Kadastraal BDL G 816)

Havenweg ong. ( Kadastraal BDL G 816)

Dit item is verlopen op 09-11-2016.

Maatwerkvoorschriften Akoestisch onderzoek, HZ-MM 20150211

De verleende omgevingsvergunning wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Cranendonck (www.cranendonck.nl). Belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) die menen door dit besluit rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen binnen zes weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt aan de aanvrager, bij ons college een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.